Piedāvājums

Internets ir datortīklu un informācijas resursu globāla asociācija, kas pieder daudziem dažādiem cilvēkiem un organizācijām. Šī asociācija ir decentralizēta, un nav izveidots vienots universāli saistošs noteikumu (likumu) kopums interneta lietošanai. Tomēr ir vispārpieņemti standarti darbam internetā, kuru mērķis ir nodrošināt, lai katra tīkla lietotāja darbības netraucētu citu lietotāju darbu.

Šo normu pamatnoteikumi ir šādi: Jebkura interneta resursa lietošanas noteikumus nosaka šo resursu īpašnieki, un tikai tie (turpmāk vārds resurss apzīmē jebkuru programmatūras un aparatūras kombināciju, kas vienā vai otrā veidā veido veselu interneta resursu), piemēram, , pastkaste, personālais dators, virtuālais vai fiziskais serveris, lokālais tīkls, sakaru kanāls utt.).

Kā rāda prakse, vairums interneta lietotāju sagaida, ka citi lietotāji ievēro vispārpieņemtos tīkla standartus, jo viņu pārkāpumi rada nopietnas komplikācijas darbam tīmeklī - gan tehniskiem, gan cilvēkiem.


1. Informācijas trokšņa (surogātpasta) ierobežojumi

Web attīstība ir novedusi pie tā, ka par vienu no galvenajām lietotāju problēmām ir kļuvusi pārmērīga informācija. Tāpēc tīkla kopiena ir izstrādājusi īpašus noteikumus, kuru mērķis ir aizsargāt lietotāju no nevajadzīgas / nevēlamas informācijas (surogātpasta). Jo īpaši nav derīgi:

1.1. Ziņu masveida nosūtīšana pa e-pastu un citiem personiskās informācijas apmaiņas līdzekļiem (ieskaitot tūlītējās ziņojumapmaiņas pakalpojumus, piemēram, SMS, IRC utt.), Izņemot ar tiešu un nepārprotamu saņēmēju iniciatīvu.
E-pasta adreses vai citas personiskās informācijas apmaiņas sistēmas atklāta publikācija nevar būt par pamatu adreses iekļaušanai jebkurā sarakstā masveida ziņojumu nosūtīšanai.
Jebkurā veidā (caur tīmekļa veidlapu, caur abonēšanas robotu utt.) Iegūtās adreses iekļaušana adrešu sarakstā, uz kuru tiek nosūtīta noteikta veida nosūtīšana, ir atļauta tikai tad, ja ir piemērota tehniskā procedūra abonēšanas apstiprināšanai, nodrošinot, ka adrese nav tiks iekļauts sarakstā tikai pēc adreses īpašnieka gribas.
Abonēšanas apstiprināšanas procedūrai vajadzētu izslēgt iespēju, ka adrese nonāk trešo personu adresātu sarakstā (vienreizēja vai parasta) pēc trešo personu iniciatīvas (t.i., personām, kuras nav šīs adreses īpašnieki).
Jebkuram adresātam jābūt iespējai nekavējoties iziet no adresātu saraksta, tikai viņam būs šāda vēlme. Tajā pašā laikā iespēja atstāt sarakstu atsevišķi nevar attaisnot adrešu iekļaušanu sarakstā nevis pēc adreses īpašnieku gribas.
1.2. Sūtīt e-pastus un citas ziņas, kurās ir pielikumi un / vai kurām ir ievērojama summa, bez adresāta iepriekšējas atļaujas.
1.3. Biļetens (izņemot pēc saņēmēja tiešas iniciatīvas):
a) e-pastus un citus (arī atsevišķus) reklāmas, komerciālas vai propagandas ziņojumus;
b) vēstules un ziņojumi, kas satur rupju un aizskarošu valodu un teikumus;
c) ziņojumi ar lūgumu pārsūtīt šo ziņojumu citiem pieejamiem lietotājiem (ķēdes vēstules)
d) bezpersonisku (uz lomu balstītu) adrešu izmantošana, kas nav paredzētajiem mērķiem, ko noteikusi adrešu un / vai standartu īpašniece.
1.4. Ziņu ievietošana jebkurā elektroniskā konferencē, kas neattiecas uz šīs konferences tēmu (ārpus tēma). Turpmāk konference attiecas uz Usenet ziņu grupām (ziņu grupām) un citām konferencēm, forumiem un adresātu sarakstiem.
1.5. Jebkuras reklāmas, komerciāla vai propagandas veida ziņojumu izvietošana jebkurā konferencē, izņemot gadījumus, kad šādus ziņojumus ir skaidri atļauts ar šīs konferences noteikumiem vai ja to izvietošana ir iepriekš saskaņota ar šīs konferences īpašniekiem vai administratoriem.
1.6. Raksta ievietošana jebkurā konferencē, kurā ir pievienotie faili, ja vien pielikumu nav skaidri atļauts ar šīs konferences noteikumiem vai ja šāda izvietošana ir iepriekš saskaņota ar konferences īpašniekiem vai administratoriem.
1.7. Informācijas izplatīšana saņēmējiem, kuri ir skaidri pauduši nevēlēšanos saņemt šo informāciju, šīs kategorijas informāciju vai informāciju no šī sūtītāja.
1.8. Izmantojot savus vai sniegtos informācijas resursus (pastkastes, e-pasta adreses, WWW lapas utt.) Kā kontakta koordinātas, veicot kādu no iepriekšminētajām darbībām, neatkarīgi no tā, kur šīs darbības tika veiktas no Web.
1.9. Mēstuļu atbalsta pakalpojumu tehnisko darbību ieviešana, piemēram:
a) mērķtiecīga informācijas resursu skenēšana, lai apkopotu e-pasta adreses un citus ziņojumu piegādes pakalpojumus;
b) surogātpasta izplatīšanas programmatūras izplatīšana;
c) e-pasta adrešu vai citu ziņojumu piegādes pakalpojumu datu bāzu izveidošana, pārbaude, uzturēšana vai izplatīšana (ja vien visu adrešu īpašnieki, kas iekļauti šādā datu bāzē, skaidri nepiekrīt iekļaut adreses šai konkrētajai adresei) īpaša datu bāze; adreses atklātu publicēšanu nevar uzskatīt par šādu piekrišanu).


2. Neatļautas piekļuves un tīkla AVĀRIJAS aizliegums

Nav pieļaujami mēģinājumi nesankcionēti piekļūt tīkla resursiem, veikt tīkla uzbrukumus un tīkla uzlaušanu un dalību tajos, ja vien uzbrukums tīkla resursam netiek veikts ar skaidru šī resursa īpašnieka vai administratora atļauju. Īpaši aizliegts:
2.1. Darbības, kuru mērķis ir traucēt normālu tīkla elementu (datori, cits aprīkojums vai programmatūra) darbību, kas nepieder lietotājam.
2.2. Darbības, kuru mērķis ir iegūt neatļautu piekļuvi Tīkla resursam (datoram, citam aprīkojumam vai informācijas resursam), pēc tam izmantot šo piekļuvi, kā arī iznīcināt vai pārveidot programmatūru vai datus, kas nepieder lietotājam, bez šī informācijas resursa īpašnieku vai administratoru piekrišanas. Neatļauta pieeja ir jebkura pieeja, kas atšķiras no pieejas, ko nodrošina resursa īpašnieks.
2.3. Bezjēdzīgas vai bezjēdzīgas informācijas nodošana datoriem vai iekārtām, kas rada parazītisko slodzi šiem datoriem vai iekārtām un tīkla starpposmiem, apjomos, kas pārsniedz minimālo, kas nepieciešams, lai pārbaudītu tīklu savienojamību un tā atsevišķo elementu pieejamību.
2.4. Mērķtiecīgas darbības tīkla mezglu skenēšanai, lai identificētu tīklu iekšējo struktūru, atvērto ostu sarakstus utt., Izņemot gadījumus, kad tas ir obligāti vajadzīgs regulārām tehniskām darbībām, kuras nav paredzētas šī dokumenta 2.1. Un 2.2. Punkta pārkāpšanai.


3. Resursu īpašnieku noteikto noteikumu ievērošana

Jebkura tīkla informatīvā vai tehniskā resursa īpašnieks var noteikt savus noteikumus šī resursa izmantošanai.
Resursu lietošanas noteikumus vai saiti uz tiem publicē šo resursu īpašnieki vai administratori savienojuma vietā ar šādiem resursiem, un tie ir saistoši visiem šo resursu lietotājiem.
Noteikumiem jābūt viegli pieejamiem, rakstiskiem, ņemot vērā atšķirīgos lietotāju apmācības līmeņus.
Īpašnieka izveidotie resursa izmantošanas noteikumi nedrīkstētu pārkāpt citu resursu īpašnieku tiesības vai radīt ļaunprātīgu izmantošanu attiecībā pret citiem resursiem.
Lietotājam ir jāievēro resursa lietošanas noteikumi vai nekavējoties jāatsakās no tā izmantošanas.
Ja resursa īpašnieka izstrādātie noteikumi ir pretrunā ar vienu vai otru šī dokumenta punktu, īpašnieka izstrādātie noteikumi attiecas uz šo resursu, ja tas neizraisa pārkāpumus attiecībā uz citiem resursiem.
Ja resursu grupas īpašnieks skaidri nosaka noteikumus tikai daļai resursu, tad citiem piemēro šajā dokumentā izklāstītos noteikumus.


4. Falsifikācijas nepieņemamība


Ievērojama daļa tīkla resursu neprasa lietotāja identifikāciju un ļauj to izmantot anonīmi. Tomēr dažos gadījumos lietotājam ir jāsniedz informācija, kas viņu identificē, un piekļuves līdzekļi tīklam, kuru viņš izmanto. Tomēr lietotājam nevajadzētu:

4.1. Izmantojiet trešo personu identifikācijas datus (vārdus, adreses, tālruņu numurus utt.), Ja vien šīs personas nav autorizējušas lietotāju šādai lietošanai.

4.2. Pārsūtot datus uz tīklu, ir viltota IP adrese, kā arī citos tīkla protokolos izmantotās adreses.

4.3. Sūtot e-pastus un citus ziņojumus, izmantojiet neeksistējošas atgriešanās adreses.

4.4. Neuzmanīgi izturieties pret viņu pašu identifikācijas datu (jo īpaši paroļu un citu atļauto piekļuves kodu) konfidencialitāti, kas var izraisīt to, ka trešās puses šī lietotāja vārdā izmanto noteiktus resursus.


5. Savu resursu pielāgošana


Strādājot internetā, lietotājs kļūst par tā pilntiesīgu biedru, rada potenciālu iespēju izmantot tīkla resursus, kas lietotājam pieder trešajām personām. Šajā sakarā lietotājam jāveic atbilstoši pasākumi, lai konfigurētu savus resursus tā, lai novērstu trešo personu neatļautu izmantošanu šiem resursiem, un, ja tiek atklāti kādi šādas izmantošanas gadījumi, nekavējoties jāveic pasākumi, lai tos pārtrauktu.

Potenciāli problemātiski tīkla resursu iestatījumi ir šādi:
- atvērta e-pasta relejs (atvērta SMTP releji)
- publiski pieejams neatļautu publikāciju ziņu serveriem (konferences, grupas);
- līdzekļi, kas ļauj trešajām personām nesankcionēti slēpt savienojuma avotu (atvērti starpniekserveri utt.);
- vietējo tīklu sabiedrisko raidījumu adreses, kas tiem ļauj veikt smurfa uzbrukumus;
- izplatītāju elektroniskie saraksti ar nepietiekamu mehānikas un adresātu sarakstu pieejamību, bet bez skasuvannya iespējas;
- www vietnes, kas piedāvā vairāk resursu, kuras tiek laipni aicinātas palīdzēt trešo personu korespondentiem iegūt anonīmu, bet nepietiekamu autentifikāciju.

Par elektronisko sakaru (interneta piekļuves) pakalpojumiem

Šis distances līgums (turpmāk arī – Līgums) ir SIA…… (turpmāk arī – Pakalpojuma sniedzējs) oficiālais piedāvājums (oferte) jebkuram elektronisko sakaru pakalpojumu lietotājam (Abonentam) un nosaka interneta piekļuves pakalpojuma (turpmāk arī — Pakalpojums un/vai Interneta pakalpojums) nodrošināšanas kārtību.

Distances līgums ir sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta. Pasūtot pakalpojumu interneta vietnē http://maklaut.lv Abonents apliecina, ka ir iepazinies ar šā Līguma nosacījumiem un pilnībā piekrīt tiem.

Līguma vispārīgie noteikumi.

Līguma noteikumi izstrādāti un apstiprināti saskaņā ar Latvijas Republikas (turpmāk arī – LR) normatīvo aktu prasībām, tai skaitā ievērojot Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumu Nr. 207 "Noteikumi par distances līgumu" (pieejami interneta vietnē https://likumi.lv), Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (pieejams interneta vietnē https://likumi.lv) prasības.

Informatīvais piedāvājums par interneta pieslēgumu, kas pieejams Pakalpojuma sniedzēja mājas lapā http://maklaut.lv ir uzskatāms par publisko oferti un uzskatāms kā priekšlikums iespējamam klientam (Abonentam) izteikt savu piekrišanu Līguma slēgšanai un ietver būtiskus Līguma nosacījumus, kas nepieciešami šādu pakalpojumu sniegšanai.

Līguma noteikumus Pakalpojuma sniedzējs nosaka patstāvīgi, ņemot vērā LR normatīvo aktu prasības un apņemas tos ievērot no brīža, kad tas publicēts Pakalpojuma sniedzēja mājas lapā http://maklaut.lv.

Abonentam ir pienākums iepazīties ar Līguma noteikumiem pirms pakalpojuma saņemšanas. Noslēdzot Līgumu, Abonents piekrīt pilnībā un bez nosacījumiem pieņemt Līguma noteikumus un Pakalpojuma sniedzēja tarifu plānus. Savukārt Abonentam Līguma noteikumi kļūst saistoši no Līguma noslēgšanas brīža, izsakot savu piekrišanu (akceptu), ar nopietnu un galīgu nolūku saistīties līgumiskajās attiecībās ar Pakalpojuma sniedzēju, pasūtot pakalpojumu tiešsaitē interneta vietnē http://maklaut.lv.

Līgumā ietverto nosacījumu pieņemšanas gadījumā, priekšapmaksas veikšanas gadījumā, vai pakalpojumu lietošanas gadījumā saskaņā ar šā Līguma noteikumiem fiziska persona apliecina, ka starp līdzējiem notikusi pilnīga vienošanās par darījuma būtiskām sastāvdaļām (Civillikuma 1533. un 1470. p.) ar nolūku savstarpēji saistīties, uzskatāms, ka ir izteikts akcepts. No šī brīža fiziska persona tiek uzskatīta par Abonentu.

Līgumā lietotie termini.

Šajā Līgumā lietotiem terminiem, ja vien tekstā nav paredzēts citādi, ir šāda nozīme:

Distances līgums – vienošanās par Interneta pakalpojumu sniegšanu, kas noslēgta neklātienes apstākļos, izmantojot distances saziņas līdzekļus un ar Līgumā paredzēto darbību veikšanu, Abonents izsaka piekrišanu Līguma noteikumiem un tā papildinājumiem.

Teritorija – vieta, kas atbilst normatīvo aktu prasībām un vieta, kurā Pakalpojuma sniedzējam ir elektronisko sakaru tīkla infrastruktūras tehniskās iespējas nodrošināt Abonentam izvēlēto pakalpojumu saņemšanu.

Interneta pakalpojumu izmantošanas noteikumi (turpmāk arī – Noteikumi) ir noteikumi, kas nosaka Interneta pieslēgšanas, piekļuves un izmantošanas nosacījumus, ko sniedz Pakalpojumu sniedzējs, kā arī citi nosacījumi, kas nav paredzēti Līgumā. Noteikumi pieejami Pakalpojuma sniedzēja mājas lapā: http://maklaut.lv/offer.

Līguma puses (Puses) – Pakalpojuma sniedzējs no vienas puses un Abonents no otras puses.

Abonents – fiziskā vai juridiskā persona, kas pieprasa un izmanto publiski pieejamus Pakalpojuma sniedzēja elektronisko sakaru pakalpojumus.

Abonenta piekrišana (akcepts) – pilnīga un beznosacījumu Abonenta piekrišana Līguma noslēgšanai saskaņā ar noteikumiem, kas definēti Līgumā.

Pakalpojuma sniedzējs – rekvizīti firmi….. 

Pakalpojuma sniedzēja mājas lapa – Pakalpojuma sniedzēja oficiālā mājas lapa interneta vietnē – http://maklaut.lv un galvenais Abonenta informācijas avots.

Abonēšanas maksa – fiksēts maksājums, ko Pakalpojuma sniedzējs nosaka Abonentam par Pakalpojuma saņemšanu saskaņā ar Abonenta izvelēto tarifu. Informācija par tarifiem pieejama Pakalpojuma sniedzēja mājas lapā.

Interneta piekļuves pakalpojums – interneta pieslēguma ierīkošana un/vai abonēšana, kas nodrošina Abonentam iespēju saņemt un pārraidīt informāciju internetā un lietot dažādus interneta resursus.

Elektronisko sakaru tīkls (arī tīkls) – Pakalpojuma sniedzēja pārraides sistēmas, komutācijas un maršrutēšanas iekārtas un citi resursi, kas neatkarīgi no pārraidītās informācijas veida ļauj pārraidīt signālus, izmantojot vadus, radioviļņus, optiskos vai citus elektromagnētiskos līdzekļus tīklos, un tiek izmantoti Līgumā norādīto Pakalpojumu sniegšanai.

Pieteikums-iesniegums (turpmāk arī – Pieteikums) – dokuments, kas apstiprina fiziskas personas (Abonenta) publiska piedāvājuma akceptēšanu pievienoties Līgumam, kā arī to, ka Abonents ir iepazinies ar tā saturu un piekrīt tā noteikumiem. Pieteikumā Abonents norāda savu uzvārdu, vārdu, personas kodu, saziņas līdzekļus – telefona numuru, e-pasta adresi, interneta pakalpojuma sniegšanas vietu, izvēlēto tarifu plānu, u. c. informāciju.

Pakalpojumu sniegšanas vieta – Abonenta Pieteikumā norādītā adrese, kurā Abonentam tiek nodrošināta iespēja saņemt Līgumā norādītos Pakalpojumus. 

Norēķinu periods – viens kalendārais mēnesis.

Tarifu plāns – elektronisko sakaru pakalpojumu tarifu piedāvājums, kas atšķiras no pamata tarifiem tiek piemērots pēc Abonenta izvēles, Pakalpojuma sniedzējam un Abonentam savstarpēji vienojoties.

Abonenta personīgais norēķinu konts – individuāla informācijas uzskaites forma katram Abonentam, kas atspoguļo Abonenta naudas līdzekļu saņemšanu un izvēlētā pakalpojumu apmaksu.

Atbildības sadales punkts – Pakalpojuma sniedzēja un Abonenta atbildības vieta pakalpojumu sniegšanā. Tā ir vieta, kur atbildība par kabeļa (tīkla komponents) integritāti un savietojamību, lai nodrošinātu sniegto pakalpojumu, pāriet no Pakalpojumu sniedzēja uz Abonentu:

-Attiecībā uz savienojumiem daudzdzīvokļu ēkās, biroja telpās, administratīvās ēkās ar Ethernet Technology – atbildības sadales punkts ir Pakalpojuma sniedzēja kabeļa krustošanās punkts ar Abonenta telpām, kurā tiek nodrošināti pakalpojumi;

-Attiecībā uz savienojumiem privātajā sektorā, savrupmājās u tml., izmantojot tehnoloģijas GEPON/PON/FTTB/FTTH – atbildības sadales punkts ir pēdējā komutācijas ierīce, no kuras tiek veikts abonenta galīgais savienojums.

Pagaidu pakalpojuma apturēšana – Pakalpojuma sniedzēja elektronisko sakaru tīklu lietošanas ierobežojums atbilstoši LR normatīviem aktiem, kā arī dabas stihiju, ārkārtas stāvokļa, kara stāvokļa gadījumā, kā arī veicot ekspluatācijas, remonta vai ārkārtas modernizēšanas darbus, komunālajiem un avārijas dienestiem veicot neatliekamus avārijas darbus, ja to izpildei nepieciešama pakalpojuma atslēgšana, kā arī gadījumos, kad Abonents nav pildījis savas saistības saskaņā ar šo Līgumu. Iespēju robežās Pakalpojuma sniedzējs informē Abonentu par pakalpojuma atslēgšanu publiskā elektronisko sakaru tīkla avāriju, bojājumu vai citu iemeslu dēļ.

Pakalpojuma pārtraukšana – Pakalpojuma sniedzēja darbības izbeigšana, sniedzot Abonentam izvēlētos pakalpojumus Līguma noteikumu izbeigšanas vai to noteikumu grozījumu dēļ un/vai pakalpojumu saraksta samazināšanas gadījumā.

Abonenta paziņojums – informācija, ko Pakalpojuma sniedzējs nosūta Abonentam jebkādā veidā.

Personas datu apstrāde – informācijas par fizisko personu reģistrācija, uzglabāšana, izmantošana u.tml. 

Citiem šajā Līgumā izmantotajiem terminiem ir nozīme, kas noteikta spēkā esošajos Latvijas Republikas normatīvajos aktos.


1. LĪGUMA PRIEKŠMETS.

    1.1. Pakalpojuma sniedzējs nodrošina Abonentam elektroniskā sakaru pakalpojumu – 24 (divdesmit četras) stundas dienā piekļuvi internetam, pastāvot tehniskai iespējai sniegt šādus pakalpojumus. Savukārt Abonents apņemas ievērot Interneta pakalpojumu izmantošanas noteikumus, savlaicīgi veikt samaksu par saņemtajiem pakalpojumiem saskaņā ar šī Līguma noteikumiem, izvēlēto tarifu plānu un Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

    1.2. Interneta piekļuves pakalpojumu sniegšanas vispārējo kārtību nosaka Interneta pakalpojumu izmantošanas noteikumi, kas ir pieejami mājas lapā http://maklaut.lv/offer.

    1.3. Izsakot piekrišanu (akceptu) Līguma slēgšanai, tiek uzskatīts, ka Abonents ir iepazinies ar Interneta pakalpojumu izmantošanas noteikumiem, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa un apņemas tos ievērot.

    1.4. Pakalpojuma sniedzējs nodrošina pakalpojumu Abonentam, ja ir izpildīti visi šie nosacījumi:

    1.4.1. pakalpojuma sniegšanas vieta ir Pakalpojuma sniedzēja elektronisko sakaru tīkla pārklājuma zonā;

    1.4.2. Abonenta individuālo tehnisko līdzekļu atbilstība Pakalpojuma sniedzēja norādītām prasībām un to esamība darba kārtībā;

    1.4.3. Pakalpojuma sniedzēja un Abonenta atrašanās līgumattiecībās;

    1.4.4. Abonenta personiskajā kontā naudas līdzekļu esamība pietiekamā apmērā, lai saņemtu pakalpojumu saskaņā ar spēkā esošajiem pakalpojuma sniedzēja tarifiem.

    

2. LĪGUMA NOSLĒGŠANAS KĀRTĪBA.

    2.1. Līgums uzskatāms par noslēgtu brīdī, kad Abonents izsaka piekrišanu piedāvātajam Līgumam, akceptējot visus būtiskos Līguma noteikumus, bez pušu rakstveida parakstīšanas.

    2.2. Līguma noteikumu beznosacījumu pieņemšana tiek panākta ar konkludentām darbībām, ja Abonents īsteno šādus pasākumus, kuru mērķis ir saņemt pakalpojumus:

    - izpilda reģistrācijas procedūru Abonentiem, kas līdz šī Līguma publicēšanas brīdim neizmantoja Pakalpojuma sniedzēja pakalpojumus;

    - izmanto un apmaksā Pakalpojuma sniedzēja pakalpojumus, kas līdz šī Līguma publicēšanas brīdim neizmantoja pakalpojuma sniedzēja pakalpojumus;

    2.3. Pēc Abonenta rakstveida lūguma Pakalpojuma sniedzējs izsniedz Abonentam Līguma kopiju papīra formātā.

    2.4. Piekrītot šī Līguma noteikumiem, Abonents labprātīgi un bez atrunām dod Pakalpojuma sniedzējam savu piekrišanu personas datu apstrādei, kas ir kļuvuši zināmi Pakalpojuma sniedzējam, lai pieteiktu pakalpojumu, noslēgtu Līgumu, izpildītu noslēgtā Līguma noteikumus, sniegtu vai saņemtu informāciju, uzturētu darījumu partneru datubāzi, lai nodrošinātu civilo un tiesisko attiecību īstenošanu grāmatvedības jomā vai jebkurā citā veidā. Pakalpojuma sniedzējs rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievērojot Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.


3. PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS 

ORGANIZATORISKIE UN TEHNISKIE NOSACĪJUMI.

    3.1. Pakalpojuma sniedzējs noslēdz Līgumu ar Abonentu ar nosacījumu, ka Abonents ir pakalpojuma sniegšanas vietas īpašnieks, nomnieks (īrnieks), kurā viņš vēlas saņemt pakalpojumu un pastāv tehniska iespēja nodrošināt pakalpojumu.

    3.2. Pakalpojuma sniegšanas vieta ir Pakalpojuma sniedzēja telekomunikāciju tīkla pārklājuma zonā.

    3.3. Ja Abonents vēlas aktivizēt pakalpojumu, viņam ir jāsazinās ar Pakalpojuma sniedzēju ar pieteikumu-iesniegumu par pieslēgumu, norādot adresi, kurā Abonents vēlas aktivizēt pakalpojumu un Abonenta izvēlēto tarifu plānu.

    3.4. Saņemot no Abonenta pieteikumu-iesniegumu par pakalpojuma pieslēgšanu, Pakalpojuma sniedzēja abonentu nodaļa pārbauda Abonenta aprīkojuma pieslēguma tehniskās iespējas pieejamību norādītajā adresē un, ja pastāv tehniska iespēja sniegt pakalpojumu, saskaņo ar Abonentu pakalpojuma pieslēgšanas datumu un laiku.

    3.5. Abonents izvēlas tarifa plānu, papildu pakalpojumu skaitu un sarakstu, ko viņš turpmāk izmantos saskaņā ar Pakalpojuma sniedzēja spēkā esošajiem tarifiem Līguma noslēgšanas laikā.

    3.6. Tarifa plāns var paredzēt, lai Abonents veic avansa maksājumu līdz pakalpojuma pieslēgšanas brīdim. Šādā gadījumā pakalpojums tiek pievienots tikai pēc tam, kad Abonents ir samaksājis par savienojumu avansa maksājumu.

    3.7. Interneta savienojums tiek nodrošināts atbilstoši Pakalpojuma sniedzēja tehniskajam risinājumam. Pakalpojums tiek sniegts, izmantojot pieslēguma līniju (izmantojot vītā pāra, optisko kabeli u.c.). Pakalpojuma sniedzēja elektronisko sakaru tīkls (iekārtas u.tml.) ir Pakalpojuma sniedzēja īpašums, ja Līgumā nav noteikts savādāk. Slēdzot šo Līgumu, Abonents piekrīt un nodrošina Pakalpojuma sniedzēja darbinieku piekļuvi Pakalpojuma ierīkošanai un sniegšanai nepieciešamajās telpās/objektos.

    3.8. Pakalpojuma slēgšanas brīdī Pakalpojuma sniedzējs informē Abonentu par piekļuves identifikatoriem (lietotāja vārdu (login), paroli un personiskā konta rekvizītiem).

    3.9. Pakalpojuma sniedzējs nodrošina nepārtrauktu un kvalitatīvu Pakalpojumu sniegšanu, ja vien to neliedz no Pakalpojuma sniedzēja neatkarīgi apstākļi.

    3.10. Pastāvot tehniskai iespējai, kā arī tad, ja ir piekļuve internetam, Pakalpojuma sniedzējs nodrošina Abonentam iespēju izmantot pakalpojumu 24 stundas diennaktī/septiņas dienas nedēļā, izņemot laiku, kas nepieciešams plānoto preventīvo, remonta un avārijas darbu veikšanai.

    3.11. Par pakalpojumu sniegšanas pārtraukumiem netiek uzskatīti gadījumi, ja pārtraukumus izraisa Abonenta aprīkojuma, ierīces darbības traucējumi, vai trešo personu aprīkojums un pārtraukums nav saistīts ar Pakalpojuma sniedzēja rīcību. Minētie pārtraukumi netiek kompensēti no Pakalpojuma sniedzēja puses.

    3.12. Pakalpojuma sniegšanas veids ir pastāvīgs IP savienojums ar Pakalpojuma sniedzēja piekļuves serveri.


4. PAKALPOJUMU TARIFI UN MAKSĀJUMU KĀRTĪBA PAR SNIEGTAJIEM PAKALPOJUMIEM.

    4.1. Visu veidu pakalpojumu tarifus nosaka Pakalpojuma sniedzējs.

    Norēķinu periods ir 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas no tarifu aktivizēšanas datuma.

    Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības piedāvāt Abonentiem dažādus tarifa plānus.

    4.2. Pakalpojuma izmaksas nosaka saskaņā ar Abonentam piešķirto tarifa plānu. Tarifu, papildpakalpojumu un to izmaksu saraksts tiek publicēts Pakalpojuma sniedzēja mājas lapā http://maklaut.lv.

    4.3. Pakalpojums saskaņā ar šo Līgumu tiek nodrošināts, pamatojoties uz priekšapmaksu, saskaņā ar noteiktajiem tarifiem. Abonēšanas maksa tiek aprēķināta no faktiskās pakalpojumu sniegšanas dienas. Faktiskās pakalpojumu sniegšanas datums ir datums, kurā Abonents tiek savienots ar Pakalpojuma sniedzēja tīklu.

    4.4. Visus maksājumus veic Abonents euro valūtā.

    4.5. Pakalpojuma sniedzējs tiesīgs rīkot dažādas akcijas. Akcijas norises reglamentu publicējot Pakalpojuma sniedzēja mājas lapā http://maklaut.lv.

    4.6. Akcijas nosacījumu darbības beigās pakalpojumu tarifikāciju veic saskaņā ar pamata tarifu noteikumiem, kāds norādīts katras akcijas norises nosacījumos.

    4.7. Pakalpojuma sniedzējs aptur pakalpojumu sniegšanu, ja Abonenta personīgajā kontā nav naudas līdzekļu, vai ir negatīvs atlikums. Ja 3 (trīs) kalendāros mēnešus pēc kārtas ir nulle vai negatīvs Abonenta konta atlikums, Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības izbeigt pakalpojumu sniegšanu un demontēt Pakalpojuma sniedzēja iekārtas, kas uzskatāmas par Pakalpojuma sniedzēja tīkla sastāvdaļu un īpašumu. Pakalpojumu sniegšana nākotnē ir iespējama tikai Abonenta atkārtotas pieslēgšanās gadījumā saskaņā ar spēkā esošajiem tarifiem, gadījumā, ja Pakalpojuma sniedzējs nav pārtraucis vai ierobežojis pakalpojuma sniegšanu, Abonents nav atbrīvojams no pienākuma samaksāt par faktiski saņemtiem pakalpojumiem.

    4.8. Abonents patstāvīgi seko savam bilances atlikumam savā personiskajā kabinetā.

    4.9. Naudas līdzekļu ieskaitīšanu (papildināšanu) abonenta personīgajā kontā veic Pakalpojuma sniedzējs, saņemot Abonenta veiktos maksājumus. Abonents ir atbildīgs par viņa veiktā maksājuma pareizību un savlaicīgumu, nepieciešamības gadījumā apmaksas faktu apliecinot ar rēķina/kvīti par veikto maksājumu.

    4.10. Visi maksājumi saskaņā ar Līgumu tiek veikti, pārskaitot līdzekļus uz Pakalpojuma sniedzēja norēķinu kontu. Ar maksājuma veikšanas brīdi Abonents apliecina, ka iepazinies ar maksājumu veikšanas kārtību, tarifiem un piekrīt līgumattiecību turpināšanai.

    4.11. Par papildu pakalpojumu nodrošināšanu puses vienojas atsevišķi un saskaņā ar spēkā esošiem tarifiem, kas noteikti šādu pakalpojumu sniegšanas laikā.


5. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI.

 5.1. Pakalpojuma sniedzējs apņemas (pienākums):

5.1.1. sniegt Abonentam informāciju par sniegto pakalpojumu, publicējot to interneta vietnē: http://maklaut.lv;

5.1.2. nodrošināt tarifu pareizību un savlaicīgu Abonenta informēšanu par to izmaiņām Līguma 5.2.2.punktā paredzētajā kārtībā. Sniegt izsmeļošu informāciju par pakalpojumu un akcijas tarifiem, nodrošināt maksājumu aprēķināšanas pareizību par sniegtajiem pakalpojumiem;

5.1.3. Abonents tiek reģistrēts, piešķirot viņam personīgo kontu;

5.1.4. sniegt Abonentam pakalpojumu saskaņā ar Pakalpojuma sniedzēja noteiktajiem kvalitātes rādītājiem, ātrumu, saskaņā ar pieejamiem standartiem un tehnisko specifikāciju, kā arī šī Līguma noteikumiem;

5.1.5. nodrošināt interneta pieslēgumu 24 stundas diennaktī, septiņas dienas nedēļā;

5.1.6. nodrošināt iekārtu un tīkla elementu uzturēšanu darba kārtībā saskaņā ar tehniskajiem standartiem, kā arī veikt tīkla uzturēšanu. Novērst Pakalpojuma sniedzēja tīkla bojājumu vienas dienas laikā no Abonenta paziņojuma saņemšanas brīža, ja bojājums radies Pakalpojuma sniedzēja vainas dēļ;

5.1.7. sniegt Abonentam pakalpojumu laika periodā, par kuru pilnā apmērā un savlaicīgi veikts maksājums par sniegtajiem pakalpojumiem saskaņā ar šī Līguma noteikumiem;

5.1.8. Pakalpojumu sniedzējam ir pienākums pārrēķināt abonēšanas maksu (iekļaujot nākošajā maksājumā), ja Pakalpojuma sniedzēja vainas dēļ nav iespējams sniegt pakalpojumus Abonentam 3 (trīs) darba dienu laikā no Abonenta rakstiskā pieteikuma iesniegšanas brīža Pakalpojuma sniedzējam, pastāvot šādiem apstākļiem:

5.1.8.1. ja fiksēts Abonenta paziņošanas fakts Pakalpojuma sniedzēja tehniskajam dienestam divu stundu laikā no brīža, kad noticis sniegtā pakalpojuma nodrošināšanas pārtraukums;

5.1.8.2.ja Pakalpojuma sniedzēja aprīkojuma monitoringa sistēma fiksēja pārtraukumu iekārtu darbībā, pie kurām pieslēgtas Abonenta iekārtas;

5.1.8.3. ja pakalpojuma sniegšanas pārtraukums ilgāks par 24 stundām.

5.1.9. Pakalpojumu sniedzēja darbinieki, ierodoties pie Abonenta, lai likvidētu tīkla bojājumus, un/vai citu iemeslu dēļ, kas izriet no šī Līguma, pēc Abonenta lūguma uzrāda apliecību (ar fotogrāfiju un Pakalpojuma sniedzēja zīmogu).

5.1.10. Abonenta vainas dēļ bojājumu novēršanu Pakalpojuma sniedzējs nodrošina tikai pēc nepieciešamo remonta un atjaunošanas darbu izmaksu (ieskaitot telekomunikāciju aprīkojuma un materiālu izmaksas) segšanas;

5.1.11. glabāt precīzus ierakstus par Abonentam sniegto pakalpojumu apjomu un izmaksu uzskaiti;

5.1.12. saņemt, izskatīt un sniegt atbildes uz Abonenta iesniegumiem, lūgumiem, sūdzībām, ieteikumiem vai jautājumiem sniegt atbildes LR normatīvajos aktos norādītājā kārtībā;

5.1.13. nodrošināt pārraidīto datu slepenību, informācijas par abonentu un saņemto un/vai pasūtīto pakalpojumu konfidencialitāti saskaņā ar LR tiesību aktiem. 

5.1.14. citi pienākumi saskaņā ar LR tiesību aktiem.

    5.2. Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības:

5.2.1.patstāvīgi noteikt pakalpojumu sarakstu;

5.2.2. mainīt pakalpojumu tarifus, par izmaiņām paziņojot Abonentam vismaz 7 (septiņas) dienas pirms jauno tarifu spēkā stāšanās, izmantojot vienu no zemāk norādītiem veidiem:

     -publicēšana masu informācijas līdzekļos;

    - paziņojumu izvietošana Pakalpojuma sniedzēja abonenta nodaļās;

    -informācijas izvietošanu Pakalpojuma sniedzēja mājas lapā http://maklaut.lv.

5.2.3. Ja Abonents nepilda savas saistības saskaņā ar šo Līgumu, vienpusēji lauzt šo Līgumu;

5.2.4. Līguma noteikumus nosaka Pakalpojuma sniedzējs, ievērojot LR normatīvo aktu prasības. Pakalpojuma sniedzējs vienpusējā kārtībā ir tiesīgs mainīt Līguma noteikumus, par to paziņojot Abonentiem interneta vietnē http://maklaut.lv;

5.2.5. izbeigt pakalpojuma (pakalpojumu) sniegšanu, iepriekš neinformējot Abonentu gadījumos, kad Abonents pārkāpis tīkla ekspluatācijas un lietošanas noteikumus vai līguma noteikumus, ja tas rada vai var izraisīt Pakalpojuma sniedzējam un/vai citiem Abonentiem zaudējumus. Pārkāpuma būtiskumu nosaka Pakalpojuma sniedzējs un tas nav jāskaidro Abonentam.

    Ja Pakalpojuma sniedzējs konstatēja netipisku slodzi tīklā (vīrusu programmas, strauju abonenta interneta trafiku, lielāku interneta trafiku nekā abonenta izvēlētā Tarifu plānā), ko izraisīja Abonenta rīcība, Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs ierobežot interneta trafika apjomu vai pakalpojumu sniegšanas apjomu līdz brīdim, kad tiks precizēti šādas slodzes apstākļi.

5.2.6. sūtīt Pakalpojuma sniedzēja paziņojumus (informāciju u.tml.) uz abonenta e-pasta adresi un/vai telefona numuru, un šādas vēstules tiek uzskatītas par informāciju, kas tiek sūtītas pēc Abonenta pieprasījuma.

    5.2.7. uz laiku apturēt vai ierobežot pakalpojumu sniegšanu šādos gadījumos:

5.2.7.1. naudas līdzekļu neesamība Abonenta personīgajā kontā;

5.2.7.2. gadījumā, ja tiek konstatēts Abonenta aprīkojuma izmantošana komerciāliem mērķiem vai citiem nolūkiem (t.sk. pakalpojumu sniegšanai trešajām personām un tamlīdzīgi) nekā paredzēts Līgumā. Ja Abonents izmanto savu aprīkojumu, lai sniegtu interneta pakalpojumus trešajām personām, Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības sodīt Abonentu ar naudas sodu 200,00 (divi simti) euro par katru šādu gadījumu;

5.2.7.3. Abonenta nesankcionētas iejaukšanās gadījumā tīkla darbībā un/vai Pakalpojuma sniedzēja tehnisko iekārtu vai tīkla darbībā;

5.2.7.4. dos-attack veikšanas fakta konstatēšana vai surogātpasta (spam) izsūtīšana;

5.2.7.5. ja Abonents ir nodarījis vai mēģinājis radīt bojājumus Pakalpojuma sniedzēja pamataprīkojumam/programmatūrai vai interneta lietotājiem, apzināti veidojot interneta trafika bloķēšanu, izplatot datoru vīrusu, surogātpastu, u.c.;

5.2.7.6. Ja Abonents izplata citu abonentu un/vai Pakalpojuma sniedzēja darbinieku, pildot savus darba pienākumus, goda un cieņas aizskarošu informāciju;

5.2.7.7. saņemot Abonenta rakstisku pieteikumu;

5.2.7.8. Pakalpojuma sniedzēja remonta vai apkopes darbu veikšanas gadījumā.

Pakalpojumu sniegšanas īslaicīga pārtraukšana vai ierobežošana var būt saistīta ar dabas katastrofām, sarežģītiem laika apstākļiem, ārkārtas situācijām, karastāvokļa vai ārkārtas apstākļu ieviešanas dēļ.

    Pakalpojumu sniegšana var tikt atjaunota pēc pilnīgas apturēšanas pamatojuma (iemesla) likvidēšanas.

5.2.8. Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības atslēgt abonenta iekārtu no Pakalpojuma sniedzēja tīkla un izbeigt līgumattiecības, ja:

5.2.8.1. atkārtoti pārkāpti Līguma noteikumi;

5.2.8.2. pamatojoties uz tiesas nolēmumu, ja Abonenta iekārtas tiek izmantotas, lai veiktu nelikumīgas darbības vai darbības, kas apdraud nacionālās drošības intereses un telekomunikāciju tīklu ekspluatācijas drošību;

5.2.8.3. ja tiek likvidēti iemesli, kuru dēļ īslaicīgi var tikt pārtraukts pakalpojums (pakalpojumi), kas norādīti Līguma 5.2.7.2. - 5.2.7.6.punktā;

5.2.9. Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības veikt regulāru profilaktisko darbu, ne biežāk kā 4 reizes mēnesī un ne vairāk kā 24 stundas, kas tiks veikti naktī laika posmā no plkst.1.00 līdz plkst.7.00 (Tīkla modernizācijas darbi abonentam tiek veikti tikai darba laikā no plkst. 9:00 līdz aptuveni plkst. 19:00. Nepieciešamības gadījumā darbu veikšanu var pagarināt līdz plkst.22.00.), kā arī veikt darbus tīkla problēmu novēršanu, kas var izraisīt Abonentam pakalpojuma sniegšanas ierobežošanu vai apturēšanu.

    Par profilaktisko (remonta) darbu veikšanu un aptuveno pakalpojumu sniegšanas atjaunošanas laiku, Abonents var uzzināt pa tālruni Pakalpojuma sniedzēja tehniskā atbalsta nodaļā, kā arī Pakalpojuma sniedzēja mājas lapā http://maklaut.lv;

    Avārijas un nepārvaramas varas gadījumā Abonents netiek informēts par profilaktisko (remonta) darbu veikšanu un pakalpojumu atjaunošanas termiņiem, šī informācija ir pieejama pa tālruni Pakalpojuma sniedzēja tehniskā atbalsta nodaļā;

5.2.10. mainīt tīkla identifikatorus un     Abonenta piekļuves identifikatorus tehnisku iemeslu dēļ un drošības līmeņa paaugstināšanas dēļ, paziņojot par to Abonentam, ievietojot attiecīgo informāciju Pakalpojuma sniedzēja mājas lapā http://maklaut.lv.

5.2.11. pamatojoties uz norēķinu sistēmu datiem par patērēto pakalpojuma apjomu saskaņā ar Abonenta izvēlēto tarifu, Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs noņemt naudas līdzekļus no Abonenta personīgā konta. Ja abonenta personīgajā kontā nepietiek naudas līdzekļus, lai apmaksātu pakalpojuma samaksu par vienu diennakti (24 stundas), Pakalpojuma sniedzējs tiesīgs atslēgt sniegto pakalpojumu.

5.2.13. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka pakalpojuma pieslēguma brīdī, Abonenta rīcībā nav dokumentu, kas apliecina gala iekārtas atbilstību normatīvo aktu un tehnisko noteikumu prasībām, lai varētu nodrošināt izvēlēto pakalpojumu. 

5.2.14. Pieprasīt Abonentam samaksāt izmaksas par veiktajiem darbiem un materiāliem, lai nodrošinātu pakalpojuma pieslēgšanu.

5.2.15. nepieciešamības gadījumā pieaicināt trešās personas darbu veikt visas nepieciešamās darbības, kas saistītas ar šī Līguma noteikumu izpildi.

5.2.16. pārtraukt pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar LR normatīviem aktiem.

5.2.17. citas tiesības saskaņā ar LR normatīviem aktiem.


5.3. ABONENTA PIENĀKUMI.

5.3.1. Par veiktajiem darbiem saistībā ar interneta pieslēgumu vienoties ar telpu īpašnieku (kopīpašnieku, tiesisko valdītāju, lietotāju, nomnieku u.tml.), kurā tiks pieslēgts Abonenta gala aprīkojums.

5.3.2. Interneta piekļuves nodrošināšanai iegādāties modemu un citas iekārtas. Abonents ir atbildīgs par savā pārvaldībā esošo ierīču un iekārtu pienācīgu aizsardzību, tehnisko stāvokli, kā arī materiāli atbildīgs par jebkuriem Abonenta telpās uzstādītajām un Pakalpojuma sniedzēja īpašumā esošajām Pakalpojuma pieslēguma aparatūras (iekārtas) bojājumiem, kas radušies Abonenta vai trešās personas vainas dēļ. Ja aparatūra ir pazudusi, gājusi bojā vai bojāta, Abonents apņemas segt Pakalpojuma sniedzējam ar to saistītos zaudējumus un samaksāt Pakalpojuma sniedzēja izrakstīto rēķinu par aparatūras remontu vai maiņu.

5.3.3. Izmantot iekārtas, kas atbilst LR normatīvo aktu prasībām un ir tehniski saderīgas ar Pakalpojuma sniedzēja tīklu. Abonenta datoram jābūt iezemētam atbilstoši LR ugunsdrošības noteikumiem. Minēto prasību neievērošanas gadījumā Abonents ir atbildīgs par zaudējumiem, kas saistīti ar bojājumu novēršanu.

5.3.4. Nodrošināt naudas līdzekļu esamību personīgajā kontā, lai samaksātu abonēšanas maksu par pakalpojumu saskaņā ar Līgumā paredzētajiem noteikumiem.

5.3.5. Nenodot savas tiesības un pienākumus saskaņā ar šo Līgumu trešajām personām bez Pakalpojuma sniedzēja rakstiskas piekrišanas.

5.3.6. Nodrošināt Pakalpojuma sniedzēja pilnvarotiem pārstāvjiem (darbiniekiem u.tml.) netraucētu piekļuvi elektronisko sakaru tīkla līnijām (kabeļiem, iekārtām, aparatūrai u.tml.) un Abonenta tīkla atzarojumam (ieskaitot piekļuvi kabelim no sadales punkta līdz abonenta gala aprīkojumam), lai veiktu to pārbaudi, remontdarbus, novērst darbības traucējumus un dažāda veida tehnisko apkalpošanu.

    Nodrošināt Pakalpojuma sniedzēja pilnvarotiem pārstāvjiem (darbiniekiem u.tml.) piekļuvi iekārtām, kas paredzētas jaunu Abonentu pieslēgšanai, plānoto profilaktisko darbu, ārkārtas situāciju un citu darbu veikšanai, kas saistīti ar tīkla darbības uzturēšanas un pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanu.

    Gadījumā, ja šāda piekļuve netiks nodrošināta, atbildība (ieskaitot materiālus zaudējumus) gulstas uz Abonentu, izņemot gadījumus, kad piekļuve Pakalpojuma sniedzēja/Abonenta iekārtām tiek ierobežota no Pakalpojuma sniedzēja/Abonenta neatkarīgu iemeslu dēļ.

        Abonenta darbības, kas saistītas ar šķēršļu likšanu būvniecības un/vai telekomunikāciju infrastruktūras attīstībai, Pakalpojumu sniedzējs uzskatīs par darbībām un/vai bezdarbību, kas saistītas ar iejaukšanos Pakalpojuma sniedzēja saimnieciskajā darbībā.

      Šo šķēršļu dēļ var tikt ierobežota interneta piekļuves pakalpojumu pieejamība un var tikt vērtēts jautājums par zaudētas peļņas piedziņu.

5.3.7. Pienākums iepazīties ar Pakalpojuma sniedzēja mājas lapā http://maklaut.lv publicēto informāciju, ne retāk kā reizi septiņās (7) dienās.

5.3.8. Veikt visus iespējamos pasākumus, lai saglabātu sava tīkla piekļuves datus –login un piekļuves paroli. Ja piekļuves parole ir pazaudēta, Abonentam nekavējoties jāinformē Pakalpojuma sniedzēja tehniskā atbalsta darbinieku pa tālruni un personiski vērsties Pakalpojuma sniedzēja Abonenta nodaļā, ņemot līdzi personu apliecinošu dokumentu. Abonents ir atbildīgs par visām darbībām, kas veiktas, izmantojot Abonenta tīkla datus.

5.3.9. Izmantot tīkla piekļuves rekvizītus tikai pieslēgšanas adresē, ja Abonents pārceļas uz citu dzīvesvietu, viņam ir pienākums paziņot Pakalpojuma sniedzēja Abonenta nodaļai par pakalpojuma atslēgšanu iepriekšējā adresē. Abonentam ir tiesības pasūtīt jaunu savienojumu un iegūt jaunus rekvizītus tīkla piekļuvei jaunajā adresē, ja to vēlas Abonents, un pastāv tehniska iespēja to nodrošināt.

5.3.10. Nеpārveidot tīkla identifikatorus, nelietot neeksistējošus tīkla identifikatorus vai citām personām piešķirtos tīkla identifikatorus, neveikt identifikācijas karšu un gala iekārtas elektroniskā koda (identifikatora) viltošanu (dublēšanu).

5.3.11. Neizmantot surogātpasta izplatīšanas pakalpojumu.

5.3.12. Neizmantot gala aprīkojumu jebkādā veidā, lai sniegtu pakalpojumus trešajām personām.

5.3.13.Veikt darbības, kas vērstas uz savu iekārtu (datoru, klēpjdatoru, maršrutētāju, utt.) aizsargāšanu un patstāvīgi uzņemties atbildību no sprieguma deaktivizēšanas, sprieguma izmaiņām un citos gadījumos, kad elektrības piegādes rezultātā var tikt izraisīti Abonenta aprīkojuma bojājumi un/vai pakalpojuma nesaņemšana, vai arī pakalpojuma saņemšanu pilnā apmērā.

5.3.14. Nekavējoties ziņot Pakalpojuma sniedzējam par jebkādu traucējumu vai pasliktināšanu pakalpojuma sniegšanā.

5.3.15. Neatjaunot savas iekārtas un/vai gala iekārtas programmēšanas modernizāciju, kas var jebkādā veidā ietekmēt pakalpojumu tarifikāciju vai Pakalpojuma sniedzēja tīkla iekārtas.

5.3.16. Abonents sedz zaudējumus (neiegūto peļņu, izdevumus, kas saistīti ar bojājumu novēršanu) LR normatīvo aktu noteiktajā kārtībā, ja tīkla bojājums radies Abonenta vainas dēļ.

    Abonenta nodarīto zaudējumu faktu apliecina Īpašuma kaitējuma akts (turpmāk – AKTS), kas tiek sastādīts 2 eksemplāros, kuru paraksta Pakalpojuma sniedzēja pārstāvis un Abonents. Gadījumā, ja Abonents atsakās parakstīt Aktu, to paraksta vismaz 2 Pakalpojuma sniedzēja pārstāvji.

    5.3.17.Abonents ir materiāli atbildīgs par Pakalpojuma sniedzēja tīkla kopību un tīkla darbību no sadales punkta līdz Abonenta iekārtai. Veikt samaksu par darba veikšanu un materiālu iegādi, lai atjaunotu Pakalpojuma sniedzēja tīkla kopību un tīkla darbību no sadales punkta līdz Abonenta iekārtai (aprīkojumam).

    5.3.18. Veikt citus pienākumus, kas paredzēti spēkā esošos tiesību aktos un Tīkla lietošanas noteikumos, kas pieejami Pakalpojuma sniedzēja mājas lapā http://maklaut.lv/offer.

    5.4. Abonentam ir tiesības:

5.4.1. izmantot pakalpojumu atbilstoši Līgumā paredzētajiem noteikumiem un spēkā esošajiem LR tiesību aktiem;

5.4.2. saņemt no Pakalpojuma sniedzēja informāciju un konsultācijas, kas nepieciešamas izvēlētā pakalpojuma saņemšanai;

5.4.3. pasūtīt citus (papildu) Pakalpojumu sniedzēja nodrošinātos pakalpojumus (statisko IP, hostingu, domēnu utt.), ja pastāv tehniska iespēja minēto pakalpojumu nodrošināšanai un nodrošināta apmaksa;

5.4.4. Abonentam ir tiesības uz īslaicīgu pakalpojuma pārtraukšanu uz laiku, kas nepārsniedz 60 kalendārās dienas (kopumā 1 (viena) kalendārā gada ietvaros), vērsoties personīgi Abonentu nodaļā (līdzi jābūt personu apliecinošiem dokumentiem), ar iesniegumu, norādot pakalpojuma pārtraukšanas termiņu. Pakalpojuma izmaksas ir norādītas vietnē http://maklaut.lv. Abonēšanas maksa par iesniegumā norādīto termiņu netiek aprēķināta. Abonentam ir tiesības izmantot šo pakalpojumu ne biežāk kā 1 (vienu) reizi mēnesī;

5.4.5. savlaicīgi saņemt izvēlētos pakalpojumus atbilstošā kvalitātē;

5.4.6. izsaukt Pakalpojuma sniedzēja speciālistu, lai novērstu Pakalpojuma sniedzēja aprīkojuma, telekomunikāciju līniju bojājumus, kas noved pie pakalpojuma saņemšanas nepienācīgā kvalitātē. Gadījumā, ja pakalpojuma sniegšanas traucējums ir noticis Abonenta vainas dēļ, Pakalpojuma sniedzēja veiktie darbi, lai novērstu pakalpojuma saņemšanas traucējumu tiek veikti tikai pēc Abonenta veiktās pilnas apmaksas par veiktajiem darbiem (t.sk. par materiālu iegādi).  

5.4.7. izbeigt Līgumu pirmstermiņa, brīdinot Pakalpojumu sniedzēju vismaz 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas pirms Līguma izbeigšanas datuma. Parāda esamības gadījumā, Līgums tiek izbeigts brīdī, kad ir veikta parāda apmaksa.

5.4.8. tiesības lūgt Pakalpojuma sniedzēju ierobežot Abonenta piekļuvi noteikta veida pakalpojumiem, pamatojoties uz Abonenta iesniegumu, ja pastāv tehniska iespēja to nodrošināt. 

5.4.9. Abonentam ir tiesības ar Pakalpojuma sniedzēja piekrišanu nodot savas tiesības saskaņā ar šo Līgumu tā tiesību pārņēmējam, par ko ir pienākums informēt Pakalpojuma sniedzēju (ar rakstisku pieteikumu) ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) kalendārās dienas pirms Līguma pārslēgšanas.

5.4.10. nav jāveic abonēšanas maksa par tīkla bojājumiem (avāriju), kas noveda pie pakalpojuma pārtraukšanas, ja tas netiek novērsts norādītajos termiņos, par kuriem nav atbildīgs Abonents.

5.4.11. Gadījumā, ja Abonents atsakās no visiem pasūtītiem un aktivizētajiem pakalpojumiem, Abonentam ir tiesības uz naudas līdzekļu atgriešanu, ja personīgajā kontā ir naudas līdzekļu atlikums un izvēlētajā tarifa plāna noteikumos nav paredzēta cita kārtība.

    Pakalpojuma sniedzējs atgriež Abonentam neizmantoto naudas līdzekļu daļu pēc Abonenta rakstveida iesnieguma 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no Abonenta rakstiska iesnieguma saņemšanas dienas, pārskaitot naudas līdzekļus noteiktā apmērā uz Abonenta iesniegumā norādīto norēķinu kontu.

    Līguma puses ir noteikušas un saprot, ka sākotnējā maksājuma summa, ko Abonents samaksājis par pieslēgumu interneta piekļuves pakalpojumiem un citiem vienreizējiem maksājumiem, nav atmaksājama.

5.4.12. Iesniegt sūdzību par Pakalpojuma sniedzēja darbinieku rīcību, ja tiek pārkāptas Abonenta tiesības, kā arī apstrīdēt prettiesiskas darbības saskaņā ar spēkā esošo normatīvo regulējumu.

5.4.13. citas tiesības un pienākumi saskaņā ar LR normatīviem aktiem. 


6. PUŠU ATBILDĪBA.

    6.1. Abonents ir atbildīgs par Līguma noteikumu pārkāpumu un/vai spēkā esošo tiesību aktu telekomunikāciju jomā pārkāpumu, Tīkla lietošanas noteikumu un abonenta lietošanas noteikumu pārkāpumu saskaņā ar šī Līguma noteikumiem un LR normatīvo aktu prasībām.

    6.2. Pakalpojuma sniedzējs nav atbildīgs par nesavlaicīgu bojājumu novēršanu telekomunikāciju tīklā vai darbības traucējumu, ja Abonents Pakalpojuma sniedzējam nav sniedzis piekļuvi aprīkojumam.

    6.3. Pakalpojuma sniedzējs nav atbildīgs par pakalpojuma traucējumu vai kavējumu, kas radies tieši vai pastarpināti tādu iemeslu dēļ, kas atrodas ārpus Pakalpojuma sniedzēja kontroles.

    6.4. Abonents ir atbildīgs par visām darbībām, ko veic, izmantojot pakalpojumu. Savukārt Pakalpojuma sniedzējs nekontrolē un neatbild par informāciju, tā saturu, formu, ko saņem vai pārsūta Abonents, kā arī par darbībām, kas veiktas, izmantojot Pakalpojuma sniedzēja pakalpojumus.

    6.5. Pakalpojuma sniedzējs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas rodas Abonentam vai trešajai personai, kas saistīti ar pakalpojuma izmantošanu vai nespēju to lietot vai izmantot, ieskaitot datorvīrusu un surogātpasta iedarbību, kas rodas Abonentam vai trešajai personai. Abonentam ir pienākums veikt visus nepieciešamos pasākumus anti-virus aizsardzībai, kā arī aizsardzībai no hakeru uzbrukumiem un aizsardzību pret surogātpastu.

    6.6. Pakalpojuma sniedzējs nav atbildīgs par pakalpojumu sniegšanas pārtraukumiem programmatūras vai iekārtu darbības traucējumu gadījumā, kā arī par pakalpojumu sniegšanas pārtraukumiem, ko izraisījis elektrības zudums (pārtraukumi), un gadījumos, kad nepareiza strāvas padeve var izraisīt abonenta vai Pakalpojuma Sniedzēja aprīkojuma bojājumus un/vai pakalpojuma pilnā apjomā nesaņemšanas vai saņemšanas gadījumā.

    6.7. Pakalpojuma sniedzējs nav atbildīgs par pakalpojumu sniegšanas pārtraukumiem, kas saistīti ar tīkla atjaunošanu un uzturēšanu.

    6.8. Pakalpojuma sniedzējs nav atbildīgs un nepārrēķina pakalpojumu izmaksas, ja Abonents patstāvīgi nav iepazinies ar citiem, viņam izdevīgāku tarifu plānus, ko piedāvā Pakalpojuma sniedzējs un nav iesniedzis Pakalpojuma sniedzējam iesniegumu par pakalpojumu izmaiņām.

    6.9. Pakalpojuma sniedzējs ir pilnībā finansiāli atbildīgs par sakaru tīkla (kabeļa) un aprīkojuma drošumu un savietojamību ar tīkla gala maršrutētāju līdz atbildības sadales punktam.

    6.10. Abonents uzņemas pilnu finansiālu atbildību par Pakalpojuma sniedzēja telekomunikāciju tīkla (kabeļa) drošību un savietojamību no atbildības sadales punkta līdz Abonenta gala aprīkojumam, kas atrodas telekomunikāciju pakalpojumu sniegšanas vietā.

    6.11. Abonents ir atbildīgs par viņa veikto maksājumu pareizību un savlaicīgumu. Summas, ko Abonents kļūdaini pārskaita citos kontos, Pakalpojuma sniedzējs neatmaksā.

    6.12. Puses risina visus iespējamos strīdus starp tām pārrunu ceļā savstarpēji vienojoties.

    6.13. Gadījumā, ja starp pusēm nav panākta vienošanās, strīdu izšķir tiesa atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām un pēc Pakalpojuma sniedzēja juridiskās adreses.

    6.14. Pakalpojuma sniedzējs nenes atbildību par Abonenta vai trešās personas, tiešajiem vai netiešajiem zaudējumiem (ieskaitot peļņas zudumu, klientu zaudēšanu, reputācijas zaudēšanu u.tml.), kas saistīta ar pārtraukumiem pakalpojumu sniegšanā.


7. FORCE MAJEURE UN CITI APSTĀKĻI, KAS IZSLĒDZ PUŠU ATBILDĪBU.

    7.1. Neviena no pusēm nav atbildīga par Līguma saistību neizpildi, ja to izraisījuši nepārvaramas varas (force majeure) apstākļi, kurus Puse nevarēja paredzēt, kontrolēt un novērst un par kuru iestāšanos Puse nav vainojama.

    7.2. Nepārvaramas varas apstākļi, tie ir apstākļi, kas padara neiespējamu savlaicīgu, pilnīgu pušu saistību izpildi saskaņā ar šo līgumu. Ar to puses saprot ārkārtējus laika apstākļus un dabas stihijas (viesuļvētra, vētra, pērkona negaiss, zibens, plūdi, zemestrīce, ugunsgrēks u.tml.), kara darbības, militāras akcijas, politiskās situācijas, kompetentu valsts iestāžu aizliegumu, terora aktu, blokādi, dumpi, sacelšanās, nemierus, elektroenerģijas pārtraukumi, kā arī kabeļu un vadu produktu bojājumi, ko izdara grauzēji, uguns, kabeļu zādzības gadījumi un citi ārkārtēja rakstura negadījumi (saraksts nav izsmeļošs).

    7.3. Force majeure apstākļu esamība nav atkarīga no Līguma Pušu gribas un atbrīvo Pakalpojuma sniedzēja un/vai Abonentu no atbildības par tās saistību neizpildi vai nepareizu izpildi saskaņā ar šo Līgumu.

    7.4. Pusei, kuras līgumsaistību izpildi ietekmējuši nepārvaramas varas apstākļi, bez kavēšanās jāinformē par to otru Pusi rakstveidā 5 (piecu ) kalendāro dienu laikā pēc šādu apstākļu iestāšanās. Pakalpojuma sniedzējs ievieto attiecīgo ziņu savā oficiālajā mājas lapā http://maklaut.lv vai informē citā pieejamā veidā.

    7.5. Pēc force majeure apstākļu izbeigšanās Puse, kas bija pakļauta force majeure apstākļu ietekmei, informē par šādu apstākļu izbeigšanu otru pusi 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc šo apstākļu izbeigšanās. Pakalpojuma sniedzējs ievieto attiecīgo ziņu savā mājas lapā http://maklaut.lv vai informē citā pieejamā veidā.


8.PRIVĀTUMA POLITIKA.

    8.1. Visa informācija, ko Puses sniedz un iegūst, noslēdzot un izpildot šo Līgumu (parole, dzīvesvietas adrese, telefons, tarifa plāns, sniegto pakalpojumu skaits, apmeklētās lapas, lejupielādētie dati utt.) ir konfidenciāla.

    8.2. Līguma darbības laikā, kā arī pēc tā izbeigšanas Puses neizpauž trešajām personām konfidenciālu informāciju, kas iegūta šā Līguma izpildes rezultātā.

    8.3. Par konfidenciālas informācijas izpaušanu vainīgā puse ir atbildīga saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, kā arī apņemas kompensēt zaudējumus, kas radušies šīs informācijas izpaušanas rezultātā.

    8.4. Pakalpojuma sniedzējs apņemas apstrādāt tikai tādus personas datus, kas ir nepieciešami Pakalpojuma sniedzēja komercdarbības veikšanai, normatīvo aktu prasību un līgumsaistību izpildei, kā arī leģitīmo interešu nodrošināšanai. Pakalpojuma sniedzējs apņemas apstrādāt personas datus saskaņā ar spēkā esošajiem datu aizsardzības likumiem, tostarp Eiropas Savienības (ES) Vispārīgo datu aizsardzības regulu un citiem tiesību aktiem, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību, ievērojot arī Pakalpojuma sniedzēja iekšējos normatīvos aktus.

    

9.IESNIEGUMU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA.

    9.1.Abonentam ir tiesības iesniegt Pakalpojuma sniedzējam iesniegumu (pieteikumu, sūdzību, lūgumu u.tml.) par interneta piekļuves pakalpojumu sniegšanu atbilstoši LR normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

    9.2. Gadījumā, ja Abonents ar iesniegumu (pieteikumu, sūdzību, lūgumu u.tml.) vērsīsies pie Pakalpojuma sniedzēja, zvanot uz Abonenta nodaļu, šāda lūguma izskatīšana notiks tikai pēc Abonenta identifikācijas Pakalpojuma sniedzēja norādītajā kārtībā.

      9.3. Zvanot Pakalpojuma sniedzējam Abonenta identificēšanai Pakalpojuma sniedzēja darbinieks tiesīgas pieprasīt Abonentam balss paroli (atbildi uz jautājumu, kas ir norādīts pakalpojuma pasūtījuma pieteikumā). Tikai pēc balss paroles apstiprināšanas Abonents var pasūtīt pakalpojumus, atstāt ziņas un pieprasījumus, kā arī veikt citas iespējamās darbības pa tālruni. Ja Abonents nav apstiprinājis balss paroli, ar lūgumu (pieteikumu, iesniegumu, sūdzību u.tml.) jāvēršas personīgi Abonenta nodaļā (līdzi ņemot personu apliecinošus dokumentus).

    9.4. Abonenta iesniegumus, kas saistīti ar atteikumu izmantot interneta piekļuves pakalpojumus, Līguma pārtraukšanu uz saskaņotu termiņu vai Līguma izbeigšanu noformē rakstiskā formā, ievērojot LR normatīvos aktos norādītās prasības par dokumenta juridisko spēku, vai iesniedz Pakalpojuma sniedzēja Abonenta nodaļā.

    9.5. Abonenta pretenzijas attiecībā uz norēķiniem tiek pieņemtas 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no pretrunīgas situācijas iestāšanās brīža.

    9.6. Abonents piekrīt, ka visi viņa zvani uz Pakalpojuma sniedzēja zvanu atbalsta dienestu var tikt ierakstīti un atbilstošais ieraksts tiks saglabāts pie Pakalpojuma sniedzēja 30 kalendāro dienu laikā.

    9.7 Pakalpojuma sniedzēja zvanu atbalsta dienestam ir daudzkanālu tālrunis, kas norādīts Pakalpojuma sniedzēja interneta vietnē http://maklaut.lv.

    9.8. Pakalpojuma sniedzēja interneta vietnē Sadaļā "par mums" – norādīts Abonenta nodaļas darba laiks, tehniskā atbalsta dienesta tālruņi un adrese sarakstei.


10.LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS UN IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA.

    10.1. Līgums ir publicēts Pakalpojuma sniedzēja mājas lapā http://maklaut.lv un ir pieejams Pakalpojuma sniedzēja Abonentu nodaļā.

    10.2. Līgums stājas spēkā no sākotnējā maksājuma brīža. Apstiprinājums par esošā Abonenta pievienošanos šim Līgumam ir sava personīgā konta papildināšana par jebkuru naudas summu. Tā kā pakalpojums tiek nodrošināts uzreiz nav iespējams izmantot atteikuma tiesības.

    10.3 ja Abonents nepiekrīt Pakalpojuma sniedzēja Līguma grozījumiem, tostarp jaunajiem tarifiem, Abonentam ir tiesības izbeigt Līgumu 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā no šādu izmaiņu publicēšanas dienas. Šajā gadījumā abonentam ir jāinformē Pakalpojuma sniedzēju par līguma izbeigšanu personīgi, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Pakalpojuma sniedzēja Abonenta nodaļā, līguma 9.4.punkta norādītajā kārtībā.

    10.4 Ja no abonenta nav saņemts rakstveida iesniegums par Līguma izbeigšanu, tad pakalpojumu piekļuve internetam un/vai Abonenta personīgā konta papildināšana apliecina Abonenta piekrišanu Līguma grozījumiem.

    10.5. Līgums uzskatāms par noslēgtu uz nenoteiktu laiku un ir spēkā līdz tā izbeigšanas brīdim. 

    10.6. no šā Līguma spēkā stāšanās dienas visi iepriekšējie mutvārdu vai rakstveida vienošanās starp Pakalpojuma sniedzēju un Abonentu zaudē spēku.

    10.7. Līgumu var izbeigt pirmstermiņa:

    -pēc pušu vienošanās;

    -pēc Abonenta iniciatīvas rakstveida iesnieguma (pieteikuma), kas jāiesniedz ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas pirms noteiktā datuma;

    -Pēc Pakalpojuma sniedzēja iniciatīvas, ja Abonents nepilda savus Līgumā noteiktos pienākumus.

    Ja līgums tiek izbeigts pēc Pakalpojuma sniedzēja iniciatīvas, Pakalpojuma sniedzējs par to var informēt Abonentu, ar attiecīgu paziņojumu “Abonenta personīgajā kabinetā” vai sazinoties pa tālruni (arī e-pastā, ja tāds ir norādīts).


11. CITI NOSACĪJUMI.

    11.1. Puses apņemas nodrošināt visas šajā Līgumā paredzētās informācijas atbilstību, ieskaitot pakalpojuma piekļuves rekvizītus, bankas rekvizītus, pušu adreses un citus datus, izņemot gadījumus, kas paredzēti LR normatīvajos aktos.

    11.2. Par jaunu pieslēgumu uzskatāms pieslēgums, ja Pakalpojuma sniedzēja norēķinu sistēmā nav atrodami dati par pakalpojuma saņemšanas adresi.

    11.3. Ieeja norēķinu sistēma tiek veikta, pārejot uz Web lapu https://bill.mclaut.com, noklikšķinot uz "Login" un ievadot informāciju par piekļuvi internetam (login un piekļuves paroli).

11.4.Visi Pakalpojuma sniedzējam nodotie lietotāja vai tā pārstāvju personas dati, personas identifikācijas kodi un cita informācija tiek aizsargāta saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem.

    11.4. Personas datu apstrādes noteikumi nosaka Pakalpojuma sniedzēja personu datu apstrādi, nodrošinot tās atbilstību Vispārīgai datu aizsardzības regulai un Latvijā spēkā esošiem tiesību aktiem, kas regulē personas datu apstrādes prasības. Veicot personas datu apstrādi, Pakalpojuma sniedzējs nodrošina, ka tiek ievēroti Vispārīgā datu aizsardzības regulā iekļautie personas datu apstrādes principi.

    Apstiprinot Līgumu, Abonents izsaka piekrišanu, ka Pakalpojuma sniedzējs veic attiecīgā Abonenta un/vai tā pārstāvju personas datu un personas identifikācijas kodu apstrādi Fizisko personu datu aizsardzības likuma izpratnē un citu normatīvo aktu norādītajā kārtībā.

    11.5. Atsevišķu Līguma noteikumu atzīšana par spēkā neesošu nav saistīta ar visa Līguma spēkā neesību. Šādā gadījumā Līgums turpina darboties, neņemot vērā nederīgos noteikumus, un Puses groza šā Līguma noteikumus.